Get In Touch
Kadıköy, İstanbul
mail@oguzerdogan.com
Ph: +90 554 524 0164
Back

Apache Sqoop Nedir, Nasıl Kullanılır?

Selam bu yazımda Sqoop ile ilgili aldığım notları paylaşacağım.

Sqoopu RDBMS’ten yani SQL’den HDFS üzerine veri aktarırken kullanırız. İsmi ise çok cafcaflı, Sql ve Hadoop birleşiminden gelmekte.

Sqoopun güzel noktası, pasif durumdayken herhangi bir kaynak gerektirmez.

Çalıştığı zaman MapReduce uygular ve Yarndan kaynak alır.

Fakat Nifi gibi alternatifler sürekli kaynak tüketir. Bu araçlar için arkada sürekli bir sunucu çalışmak zorunda.

Kullanacağınız SQL’in JDBC driverını aşağıdaki dizine eklemeniz gerekmekte. Sonrasında Sqoopa vereceğiniz driver parametresi ile Sqoop bu driver içinde class araması yapar.

/opt/manual/sqoop/lib/ | grep postgresql

Sqoop Modları

eval: girilen bilgiler kontrol edilir.

import: veritabanından veri getir RDBMS → Hadoop (HDFS)

export: veritabanına veri yükle. Hadoop → İlişkisel veri tabanı


Eval

Sqoop ile veri aktarımı yapmadan önce bağlantıları kontrol etmekte fayda var. Bunun için eval parametresi kullanılır.

--connect jdbc:postgresql://localhost:5432/train_db \
--driver org.postgresql.Driver \
--username pg_user --password secretPassword \
--query "select count(1) from customers"

Sqoop ile Postgres üzerinden HDFS’e veri aktarımı

#1 HDFS üzerinde bir klasör oluştur.

hdfs dfs -mkdir -p /user/train/output_data/sqoop_import

#2 Eval test et

sqoop eval --connect jdbc:postgresql://localhost:5432/traindb \\
 --driver org.postgresql.Driver \\
 --username pg_user --password secretPassword \\
 --query "select rownumber, customerid from churn limit 3"

 -----------------------------
| rownumber  | customerid |
-----------------------------
| 1      | 15634602  |
| 2      | 15647311  |
| 3      | 15619304  |
-----------------------------

💡 Sqoop bu transfer işlemini yaparken Mapping yani paralel olarak işlem yapabiliyor. Bunun için -m parametresi kullanılır ve hangi sütuna göre parçalara ayrılacağı belirtilir.

Belirtilen sütun primary key gibi otomatik artan bir sütun olmalı. Yani min-max ile map sayısını ayarlayabileceği bir sütun…

Bu veri seti için rownumber biçilmiş kaftan.

#3 mapping sayısı ne olmalı?

sqoop eval --connect jdbc:postgresql://localhost:5432/traindb \\
 --driver org.postgresql.Driver \\
 --username train --password secretPassword \\
 --query "select min(rownumber) minrow, max(rownumber) maxrow from churn limit 3"

-----------------------------
| minrow   | maxrow   |
-----------------------------
| 1      | 10000    |
-----------------------------

Yukarıdaki senaryoda 4 mapping seçersek şu şekilde bir tablo olacak:

1. Parça0 – 2500
2. Parça2500 – 5000
3. Parça5000 – 7500
4. Parça7500 – 1000

Import

sqoop import: PostgreSQL üzerinden Hadoopa veri getir.

💡 Sqoop her zaman HDFS üzerinden olaya bakıyor.

#1 Postgres üzerinden HDFS’e veriyi gönderelim

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost:5432/traindb \\
--driver org.postgresql.Driver \\
--username pg_user --password secretPassword \\
--table churn \\
--m 4 \\
--split-by rownumber \\
--target-dir /user/train/output_data/sqoop_import/churn

-table churn veri tabanındaki hangi tablo?

--m 4 belirtilen sütuna göre dört parçaya böl.

--split-by rownumber mappingte hangi parçaya göre bölünecek? otomatik artan olmalı

--target-dir hdfs üzerinde nereye gönderilecek?

Dikkat daha önce /user/train/output_data/sqoop_import diye bir dizin oluşturduk, ekstra olarak bir klasör daha veriyorum, Sqoop verileri bu dizine aktaracak.

Resource Managerdan bu işlemleri takip edebilirsin.

localhost:8088

#2 Hedef dizini kontrol et.

[train@localhost play]$ hdfs dfs -ls /user/train/output_data/sqoop_import/churn
Found 5 items
-rw-r--r--  1 train supergroup     0 2020-09-18 06:26 /user/train/output_data/sqoop_import/churn/_SUCCESS
-rw-r--r--  1 train supergroup   169844 2020-09-18 06:26 /user/train/output_data/sqoop_import/churn/part-m-00000
-rw-r--r--  1 train supergroup   171064 2020-09-18 06:26 /user/train/output_data/sqoop_import/churn/part-m-00001
-rw-r--r--  1 train supergroup   170654 2020-09-18 06:26 /user/train/output_data/sqoop_import/churn/part-m-00002
-rw-r--r--  1 train supergroup   170774 2020-09-18 06:26 /user/train/output_data/sqoop_import/churn/part-m-00003

💡 4 Mapping verdiğimiz için 4 dosya oluştu! Herbirinde 25.000 gözlem var.

Hedef Klasörü Silme

Aynı dizinde tekrar aynı işlemi yapmaya çalışırsak hata alırız. (File Already Exists)

Bunun için -target-dir öncesinde -delete-target-dir eklenmeli. Bu HDFS’teki dizini import işlemi öncesi siler.

Örneğin:

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost:5432/traindb \\
--driver org.postgresql.Driver \\
--username pg_user --password secretPassword \\
--table churn \\
--m 4 \\
--split-by rownumber \\
--delete-target-dir \\
--target-dir /user/train/output_data/sqoop_import/churn

Burada klasör ismini tarih ile dinamik yaparak bu durumdan kurtulmak mümkün.

Örneğin:

now=$(date+”%Y_%m_%d_%H_%M_%s”)

Açıkça şifre yazma, Password File oluştur.

Bu işi yapacaksak amatörlüğe yer yok, historyde hasssas bilgiler tutmayalım.

Bunun için bir password dosyası oluşturup, yetkilerini ayarlayarak parametre olarak bu dosyayı vermek ideal bir çözüm olacaktır.

echo -n "secretPassword" > ~/sqoop.password
chmod 400 ~/sqoop.password

Kullanım Şekli:

sqoop eval --connect jdbc:postgresql://localhost:5432/traindb \\
--username pg_user \\
--password-file file:///home/train/sqoop.password \\
--query "select rownumber, customerid from churn limit 3"

Sqoop – Hive

Sqoop ile HDFS üzerine veri aktarırken aynı zamanda Hive’da şema oluşturmak da mümkün.

#1 Hive import et

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb \\
--driver org.postgresql.Driver \\
--username pg_user --password secretPassword \\
--query "select * from churn WHERE \\$CONDITIONS" \\
--m 4 --split-by rownumber \\
--hive-import --create-hive-table --hive-table test1.churn \\
--target-dir /tmp/churn
WHERE \$CONDITIONS" \Queryde where olsa da olmasa da yazmak durumundayız
--hive-importhive yüklenecek
--create-hive-tablehive’da tablo yok sen oluştur
--hive-table test1.churntablo ismi
--target-dir /tmp/churnHDFS dizini

#2 Dbeaverdan kontrol edelim

describe churn;
col_name    |data_type|comment|
---------------|---------|-------|
rownumber   |int   |    |
customerid   |int   |    |
surname    |string  |    |
creditscore  |int   |    |
geography   |string  |    |
gender     |string  |    |
age      |int   |    |
tenure     |int   |    |
balance    |double  |    |
numofproducts |int   |    |
hascrcard   |int   |    |
isactivemember |int   |    |
estimatedsalary|double  |    |
exited     |int   |    |

select count(1) from churn;
_c0 |
-----|
10000|

Dikkat!

#3 Aynı tabloyu tekrar yazmak istiyorsan

 • --create-hive-table yerine --hive-overwrite kullan.
 • -delete-target-dir ekle ya da directory değiştir.

Örnek Kullanım:

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb \\
--driver org.postgresql.Driver \\
--username pg_user --password secretPassword \\
--query "select * from churn WHERE \\$CONDITIONS" \\
--m 4 --split-by rownumber \\
--hive-import --hive-overwrite --hive-table test1.churn \\
--delete-target-dir --target-dir /tmp/churn

#4 Hiçbir şey yazmasak Append olur.

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb \\
--driver org.postgresql.Driver \\
--username pg_user --password secretPassword \\
--query "select * from churn WHERE \\$CONDITIONS" \\
--m 4 --split-by rownumber \\
--hive-import --hive-table test1.churn \\
--delete-target-dir --target-dir /tmp/churn

#5 Tablo ismi ile import

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb \\
 --driver org.postgresql.Driver --username pg_user --password secretPassword \\
 --table churn --m 4 --split-by rownumber \\
 --hive-import --hive-overwrite --hive-table test1.churn --target-dir /tmp/churn3

#6 Dikkat! Eğer otomatik artan (incremental) bir sütun yoksa -m 1 yap.

#7 Where koşulu ile import

sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb \\
 --driver org.postgresql.Driver --username pg_user --password secretPassword \\
 --query "select * from public.churn where exited = 1 AND \\$CONDITIONS" \\
 --m 4 --split-by rownumber \\
 --hive-import --create-hive-table --hive-table test1.churn_exited_1 --target-dir /tmp/churn_exited_1

#8 Bashscript şeklinde cronjob scriptleri oluşturulabilir.

#!/bin/bash
 sqoop import --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb --driver org.postgresql.Driver --username pg_user --password secretPassword --query "select * from churn WHERE \\$CONDITIONS" --m 4 --split-by rownumber --hive-import --create-hive-table --hive-table test2.churn --target-dir /tmp/churn

./run_sqoop.sh > sqoop.log 2>1&

Export

Çok yaygın bir kullanım değil, HDFS üzerinden SQL tarafına veri aktarmak için kullanılır.

#1 truncate target table churn

truncate table public.churn;
select * from public.churn limit 5;
rownumber|customerid|surname|creditscore|geography|gender|age|tenure|balance|numofproducts|hascrcard|isactivemember|estimatedsalary|exited|
---------|----------|-------|-----------|---------|------|---|------|-------|-------------|---------|--------------|---------------|------|

#2 Export

sqoop export --connect jdbc:postgresql://localhost/traindb \\
--driver org.postgresql.Driver \\
--username pg_user -password secretPassword \\
--export-dir /user/train/output_data/sqoop_import/churn \\
-m 4 --table public.churn

Kaynak:

Oğuz
Oğuz
http://www.oguzerdogan.com
Data Delivery Guy

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy